Stopka redakcyjna i informacje prawne

Viessmann Systemy Chlodnicze Sp.z o.o.
Al. Jerozolimskie 146D
PL-02-305 Warszawa, Poland

E-Mail: chlodnicze@viessmann.com
+48 882 080 848

Registry Court: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY
KRS: 0000111624  
VAT-ID: PL5262461271 

Strony internetowe firmy Viessmann zostały stworzone z najwyższą starannością. Niemniej jednak Viessmann nie może zagwarantować, że podane informacje są wolne od błędów lub nieścisłości. Viessmann wyklucza wszelką odpowiedzialność za straty, które mogą być bezpośrednio lub pośrednio wynikiem korzystania z tej strony internetowej, o ile straty te nie są bezpośrednim wynikiem umyślnych lub niedbałych działań firmy Viessmann.

Firma Viessmann zastrzega sobie prawo do zmiany treści swoich stron internetowych w każdej chwili wedługwłasnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia.

Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do przeprowadzania transakcji zgodnych z życzeniem klienta.