Zrównoważony rozwój zaczyna się od otwartego umysłu na zmiany

W naszych fabrykach mamy zespół zarządzający zmianami, który stale dba o ulepszenia oraz bardziej wydajne i produktywne sposoby pracy. W firmie Viessmann naszą filozofię zarządzania zmianą nazywamy VITOTOP.

Raz w roku przeprowadzany jest wewnętrzny audyt VITOTOP, zgodnie z wartościami naszej firmy odpowiedzialnymi, zorientowanymi na zespół i przedsiębiorczymi, aby umysły pracowników i menedżerów były skupione na zrównoważonych rutynach pracy i przejrzystych procesach. .

Stałe badanie procesów pod kątem siedmiu rodzajów strat

Ta zasada pomaga nam być bardziej wydajnymi i produktywnymi, a jednocześnie zmniejszać ilość odpadów i unikać emisji. Uruchamianie maszyn tylko na poziomie niezbędnym do działania oszczędza zasoby i zapobiega marnotrawstwu. 

Viessmann sustainability - field

Ochrona zasobów ludzkich

Nasi pracownicy codziennie pomagają nam odnosić sukcesy jako jeden zespół. Są więc naszym najcenniejszym zasobem. Dlatego staramy się projektować środowisko pracy tak ergonomiczne, bezpieczne i zdrowe, jak to tylko możliwe. Na przykład w naszych maszynach do spieniania wprowadziliśmy tak zwane czółenka, aby uniknąć podnoszenia ciężkich przedmiotów przez naszych pracowników. 

Poprawa jakości i zapobieganie błędom z Poka Yoke

Poka Yoke ma na celu uniknięcie wystąpienia błędu lub jego propagacji poprzez sprawdzenie wszystkich części. Jest to zasada, którą kierujemy się na przykład przy zaopatrzeniu w materiały w naszym procesie produkcyjnym. Dostarczamy wszystkie niezbędne części do jednego produktu w określonym pudełku, aby zminimalizować prawdopodobieństwo, że jakikolwiek element zostanie pominięty podczas produkcji tego produktu. 

Wizualizacja procesów dla przejrzystej komunikacji

Używamy różnych narzędzi, aby zapewnić, że wszyscy pracownicy rozumieją nasze standardowe procesy i utrzymują tę samą jakość dla każdego procesu i produktu. Arkusze standardowe, projektowanie strumienia wartości i analiza strumienia wartości to tylko niektóre z narzędzi, których używamy do przejrzystej komunikacji, szybkiego i wizualnego wyjaśniania rzeczy oraz unikania nieporozumień. 

Kompleksowa konserwacja produkcyjna (TPM) w celu utrzymania i poprawy standardów

TPM dotyczy rutynowych czynności konserwacyjnych, które mogą być wykonywane niezależnie przez personel produkcyjny. W firmie Viessmann zdefiniowaliśmy 3 poziomy TPM w odniesieniu do podstawowej kontroli, metod i doskonalenia. Konkretne punkty kontrolne czyszczenia, inspekcji i konserwacji są zatem wizualizowane i wyświetlane na tablicy TPM w zakładzie. W ten sposób systematycznie weryfikujemy utrzymanie dotychczasowego standardu i dążymy do ciągłego doskonalenia. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach związanych z zarządzaniem zmianą? Skontaktuj się z nami.