Zarządzanie jakością

Dzięki zintegrowanemu systemowi zarządzania zapewniamy przestrzeganie następujących norm we wszystkich naszych lokalizacjach i podmiotach zajmujących się rozwiązaniami chłodniczymi:

  • DIN EN ISO 9001 dla zarządzania jakością
  • DIN EN ISO 50 001 dla zarządzania energią
  • DIN EN ISO 14 001 dla zarządzania środowiskowego
  • DIN EN ISO 45001 dla zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy


Myślimy długofalowo i chcemy być skuteczni we wszystkim, co robimy. Naszym nadrzędnym celem jest oszczędzanie zasobów i dostarczanie naszym klientom najwyższej jakości przy jednoczesnym zapewnieniu zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników i pracowników. Dlatego stworzyliśmy zintegrowany system zarządzania, który łączy wszystkie cztery normy ISO.


Lista zakazanych substancji

W przypadku wszystkich dostarczanych produktów i usług postępujemy zgodnie z obowiązującą w całej firmie Viessmann listą substancji zakazanych

Udowadniamy, że nie współpracujemy z partnerami pracującymi z zabronionymi substancjami w celu zapewnienia jakości naszej firmy.

Ponadto działamy zgodnie z wytycznymi RoHS i REACH. 

VIessmann Sustainability - Bee

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych systemach zarządzania? Skontaktuj się z nami.