Odpowiedzialność środowiskowa i społeczna w Viessmann Refrigeration Solutions

Jesteśmy firmą rodzinną. Tam są nasze korzenie, stąd pochodzimy. Dlatego bierzemy na siebie odpowiedzialność za troskę o członków naszej rodziny, partnerów, klientów, ludzi korzystających z naszych produktów i planetę, którą wszyscy dzielimy jako dom. Jako część naszej globalnej rodziny Viessmann, wszyscy pracujemy nad realizacją celu naszej firmy: 

Współtworzyć przestrzeń życiową dla przyszłych pokoleń

Jako producent rozwiązań chłodniczych współtworzymy bezpieczne środowiska dla towarów wrażliwych, takich jak żywność i lekarstwa, oraz umożliwiamy operacje, które pomagają zapewnić ludziom dobre samopoczucie. Dzięki naszemu pełnemu wsparciu przez cały cykl życia przyczyniamy się do zrównoważonej przyszłości i ochrony naszej planety jako jednej rodziny Viessmann. 

Viessmann food retail - fruits

Nasze cele klimatyczne

Jako Viessmann Group stawiamy sobie naukowe cele klimatyczne. W tym celu wykorzystaliśmy dwa globalnie uznawane standardy rachunkowości – Greenhouse Gas Protocol i Science Based Targets – aby zapewnić zgodność naszego procesu z naukami o klimacie. W rezultacie ustaliliśmy, że ślad węglowy rozwiązań chłodniczych wynosi obecnie 257,6 kt CO2e.

Jak ogłosiliśmy w naszym pierwszym Raporcie Klimatycznym Viessmann, naszym celem jest obecnie zmniejszenie naszych własnych emisji o co najmniej 48% w wartościach bezwzględnych, a naszych pośrednich emisji w górę i w dół o co najmniej 55% (zarówno do 2030 r., jak i w porównaniu z 2019 r.). 

Water

Więcej szczegółów w naszej broszurze dotyczącej zrównoważonego rozwoju

VRS Sustainability EN

Lub przeczytaj więcej o zrównoważonym rozwoju Grupy Viessmann tutaj.  

Viessmann Sustainability - footprint

Zapraszamy do bliższego poznania tego, co robimy w Viessmann Refrigeration Solutions, aby sprostać naszym celom i iść w kierunku zrównoważonej przyszłości.

Viessmann - forest image

Nasze rozwiązania

Przeczytaj więcej o
Viessmann - leaves and sun

Zarządzanie jakością

Dowiedz się więcej o
Viessmann Sustainability - Leaves

Zarządzanie dostawcami

Dowiedz się, skąd pozyskujemy
Viessmann Sustainability - Family

Społeczna odpowiedzialność

Przeczytaj więcej o