Copyright

© Viessmann Systemy Chlodnicze Sp.z o.o.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Teksty, fragmenty tekstów, grafika i animacje są chronione prawem autorskim. Zastosowanie powyższych wymaga uzyskania uprzedniej zgody firmy Viessmann Systemy Chlodnicze Sp.z o.o.

W przypadku braku innych informacji wszystkie znaki towarowe umieszczone na stronach internetowych firmy Viessmann są chronione.

Strony internetowe firmy Viessmann zostały stworzone z najwyższą starannością. Firma Viessmann nie gwarantuje jednak, że podane na nich informacje nie są błędne lub niedokładne. Firma Viessmann wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku korzystania z tej strony internetowej, o ile nie są one bezpośrednim wynikiem umyślnego lub niedbałego działania firmy Viessmann.

Firma Viessmann zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości swojej strony internetowej bez zastrzeżeń, w każdej chwili i bez wcześniejszego powiadomienia.

Firma Viessmann nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony danych i treść stron internetowych, do których prowadzą łącza do strony internetowej firmy Viessmann.