Epta ogłasza finalizację joint venture z Viessmann Refrigeration Solutions

2023-11-08

Firmy Epta S.p.A. oraz Viessmann Refrigeration Solutions (VRS) ogłaszają, że po zatwierdzeniu przez organy antymonopolowe z powodzeniem przeprowadziły transakcję zapowiedzianą 18 lipca 2023 r., mającą na celu stworzenie spółki będącej nowym liderem w dziedzinie chłodnictwa komercyjnego w Europie Środkowej i Północnej.

Zgodnie z umową cała działalność w zakresie chłodnictwa komercyjnego firmy VRS w Niemczech, Polsce, Czechach, Słowacji, Danii, Finlandii, Szwecji, Norwegii i krajach bałtyckich, a także działalność firmy Epta w Niemczech, Polsce, Danii, Finlandii i Norwegii została przeniesiona do nowej spółki Epta Central North Europe B.V. założonej w ramach joint venture pod przewodnictwem Epta, która będzie osiągać obrót na poziomie ponad 400 mln i zatrudniać 1600 pracowników.

Po zakończeniu transakcji firmy Epta i VRS mogą skupić się teraz na wzmacnianiu swojej pozycji lidera w Europie Środkowej i Północnej, rozbudowie sieci oraz zapewnieniu klientom i partnerom obu firm korzyści z szerszej gamy produktów i usług wynikających z synergicznej integracji ich działalności.

Rok 2023 okazał się kluczowy dla rozwoju Grupypowiedział Marco Nocivelli, prezes i dyrektor generalny firmy Epta. – Chcemy zwiększyć naszą skalę i ugruntować swoją rolę we wspieraniu zielonej transformacji, wzmacniając progresywny wzrost organiczny poprzez tworzenie nowych sojuszy. Realizacja obu transakcji jest dla nas wyjątkowo istotnym momentem w rozwoju i konsolidacji w niezwykle ważnym regionie. Możemy wykorzystać nowe synergie przemysłowe i handlowe, zwiększając nasz potencjał jako dostawcy kompleksowych rozwiązań z pełną ofertą zrównoważonych produktów i usług oraz kapilarną obecnością w Europie Północnej i Środkowej.

Umowa nie dotyczy działalności biznesowej firmy Epta w Europie Zachodniej i Południowej, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Łacińskiej, Stanach Zjednoczonych ani w regionie Azji i Pacyfiku oraz Oceanii.

Transakcja nie obejmuje działalności firmy VRS w zakresie rozwiązań dla pomieszczeń czystych i chłodniczych. Zakład produkcyjny VRS w Hof (Niemcy), powiązane spółki handlowe i Viessmann Technologies również pozostaną w Grupie Viessmann.